RAPORT BADAWCZY

Przedstawimy Wam wyniki pierwszego badania mierzącego potencjał bibliotek jako miejsc pozaformalnej edukacji klimatycznej oraz gotowości społeczności lokalnych do działań na rzecz klimatu.
Z raportu dowiesz się m.in. jak Polacy postrzegają biblioteki i jaką rolę mogą odegrać bibliotekarki i bibliotekarze w edukacji klimatycznej.
Jeśli uważasz materiał za interesujący, pobierz go i przekaż dalej!

Wierzymy, że razem możemy więcej, dlatego szczególnie ważne są dla nas partnerstwa